Juridische informatie

De informatie op deze website is geen vervanging voor medisch advies. Raadpleeg bij twijfel een arts.

De informatie is niet bedoeld voor diagnose, preventie of behandeling. De website of de auteurs kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

In geen geval koopt, bewaart of verkoopt de sectorgidscultuur.be website geneesmiddelen. Het sectorgidscultuur.be team streeft ernaar relevante en objectieve informatie te verstrekken over verschillende ziekten, pathologieën, symptomen en andere medische onderwerpen. Deze artikelen vervangen in geen geval de mening van een arts.

Verantwoordelijke voor de publicatie: contactformulier
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: contactformulier.